Effectief tijdsbeheer.

Trainingen over timemanagement zijn erg in trek.Hierbij kunt u zich de vraag stellen in hoeverre u de tijd kunt managen of beheren? Iedere dag heeft 24 uur. Ieder uur 60 minuten en die minuten hebben telkens 60 seconden. Iedere week heeft u 168 uren. U hebt in uw leven 700800 700800 uren als u 80 jaar mag worden. En toch hebt u het gevoel dat u tijd te kort komt.

De klok tikt onverwijld verder en daarbij holt u vaak achter deze tijd aan en morst u grondig met de beschikbare minuten en uren. U heb geen vat op het begrip tijd! Alleen op de wijze waarop we onze tijd kunnen beheren! Daarom is een training timemanagement eerder een training zelfmanagement.

Het probleem bij tijdsbeheer is dat we te zeer reactief omgaan met de tijd. We reageren op de feiten i.p.v. dat we erop ageren.

In de training effectief tijdsbeheer gaan we op zoek naar oplossingen:

 • opstellen van een persoonlijke actielijst tijdsbeheer
 • op zoek naar tijdsgrillen en tijdsstelers: waar verlies ik mijn tijd?
 • mijn eigen persoonlijkheid en tijdsbeheer. Hoe ga ik persoonlijk om met tijd?
 • welk is de eigenheid van mijn werksituatie en hoedanig kan ik hierop inspelen?
 • evenwicht zoeken tussen je persoonlijke doelstellingen en de eisen opgelegd door je (werk)omgeving.
 • creatief tijsbeheer door:
  • opstellen van doelstellingen
  • proactieve planning
  • prioriteitenbeheer 
  • oplossingsgerichte communicatie
  • effectief delegeren en gedelegeerd worden
  • effectief tijdsbeheer toepassen

De training verloopt over 2 dagen.
Concrete aanpassingen en behoeften worden ingevuld op aanvraag.