Stressmanagement is gericht op het inzicht bekomen en het concreet aanpakken van probleemsituaties.

Het doel van stresscoaching is het in beweging zetten van een persoon:

 • Inzicht bekomen in de ontstaansmechanismen van stress.
 • Oplossingen zoeken voor individuele stress-situaties.
 • Verantwoordelijkheden opnemen om moeilijke situaties aan te pakken.
 • Resultaat van deze coaching bestendigen in de toekomst.

 

Stresscoaching is resultaatgericht en sterk pragmatisch van aanpak. Mogelijke actiepunten zijn:

 • Veranderen van de controlebehoefte naar een gevoel van loslaten.
 • Asssertieve communicatie ontwikkelen.
 • Verstarde gedachten terug vloeibaar maken.
 • Zelforganisatie verhogen.
 • Plannen van doelstellingen en actiepunten uitwerken.
 • Tijd zoeken voor jezelf.
 •  Opstellen van een bewegingsplan.
 •  Aanleren van individuele aangepaste relaxatietechnieken.Onze aanpak is gebaseerd op een 20-jarige praktijkervaring en de methode is zeer doeltreffend bij de aanpak van uw stressprobleem.

Gebruikte invalshoeken zijn:diverse relaxatietechnieken, mindfulness, sofrologie en emotionele intelligentie.