Omgaan met moeilijke mensen.

Op je werk krijg je vaak te maken met moeilijke mensen die je het vuur aan je schenen leggen. In je privé-leven kan je zelf kiezen om wel of niet met die lastposten om te gaan. Beroepshalve dien je er doeltreffend mee samen te werken. Moeilijke mensen kom je overal tegen: medewerkers en leidinggevenden, collega’s van andere diensten, klanten, leveranciers, enz….

Moeilijke mensen hebben overal kritiek op, staan niet open voor feedback, weten het steeds beter, zijn moeilijk te motiveren en werken vaak niet mee. Je hebt geen controle over hun gedrag. Deze personen zorgen ervoor dat je het moeilijk krijgt en mogelijk gedemotiveerd geraakt.

Hoe kan je jezelf wapenen tegen deze mensen? Conflictsituaties worden beheersbaar als je begrijpt waarom mensen zich moeilijk gedragen. Met de nodige inzichten en communicatievaardigheden leer je beter met hen om te gaan. Indien je jezelf en de anderen beter begrijpt, sta je open voor een betere communicatie met deze moeilijke mensen.

In deze training leer je omgaan met deze betweters, negativisten, klagers en agressievelingen. Je leert moeilijke relaties op een positieve manier te benaderen en daardoor een betere relatie te bekomen met deze personen. De relatie met moeilijke mensen verbeteren is het belangrijkste doel in deze training.

Doelgroep

Iedereen die:

 • vaak met moeilijke mensen in aanvaring komt.
 • zich machteloos voelt in relaties met moeilijke mensen.
 • constructief wil omgaan met iedereen.
 • een beter inzicht wenst te krijgen in anderen.
 • zijn communicatievaardigheden wil aanscherpen.

 

Programma

 • Moeilijk gedrag onmiddellijk herkennen.
 • Begrijpen waarom mensen een moeilijk gedrag vertonen.
 • Hoe communiceer ik met de anderen?
 • Mijn zelfvertrouwen en onvoorwaardelijkheid verhogen.
 • Conflictvrije communicatie aanleren.
 • Hoe problemen bespreekbaar maken?
 • Hoe het beste uit anderen halen?
 • Leren omgaan met betweters en criticasters.
 • Hoe negativisme ombuigen?
 • Actiepunten opzetten om probleemsituaties aan te pakken.

 

Duurtijd van deze training: 1 of 2 dagen, naargelang het programma.

Elke training is maatwerk en wordt in onderling overleg aangepast volgens vraag  van de opdrachtgever.