Verhoog je zelfvertrouwen.

Een programma voor kinderen van 10 tot 13 jaar.

 

 

Doel

Deze training heeft als doel: Kinderen leren om op een aangename manier om te gaan met andere mensen en om die relaties ook verder positief uit te bouwen. Het sociale gedrag bepaalt immers mee of het kind zich goed voelt in zijn vel en in zijn leefwereld. Het programma beoogt een aanzet te geven om het kind sociaal weerbaarder te maken. Dit houdt in dat het kind zijn mening kan zeggen, zijn gevoelens en verlangens kan uitdrukken, maar ook naar anderen kan luisteren en rekening kan houden met de gevoelens van anderen.

 

Fundamenteel veranderen kan niet in dit programma. Maar er wordt gestreefd naar het op gang brengen van een verandering waardoor ouders en kinderen in het dagelijkse leven andere keuzes kunnen maken. Kinderen laten stilstaan bij hun denken, houding, gevoelens, gedrag, … Kinderen leren omgaan met hun zelfbeeld, vertrouwen, omgaan met gevoelens, pesten, vriendschap, faalangst, samenspelen, agressie, …

 

Samen werken aan vertrouwen 
  • Het programma is bedoeld voor kinderen tussen 10 en 13 jaar.
  • Elke deelnemer komt voor de start naar Cereon voor een kennismakingsgesprek.
  • Deze cursus bestaat uit 5 sessies van telkens twee uur en wordt gegeven door Barbara Beuls, dramatherapeute bij Cereon.
  • Prijs: €140 voor de cursus, €20 voor het kennismakingsconsult.

 

Data eerstvolgende cursus:

  • Eerstvolgende cursus start op: voorlopig zijn er geen data gepland

  • Schrijf je alvast in, dan verwittigen we jou wanneer je kan komen voor het kennismakingsgesprek als er voldoende inschrijvingen zijn.

 

Inschrijven doe je telefonisch of via het contactformulier hiernaast.