Wat is het burn-out-syndroom?

Burn-out is het psychisch, emotioneel en fysiek "opgebrand" zijn. Iemand met burn-out voelt zich uitgeblust, apatisch en tot niets in staat.

Het is een toestand van geestelijke uitputting ten gevolge van langdurige stress bij voornamelijk "voelende types" die een kenmerkend hoog empatisch vermogen hebben. Burn-out ontstaat door werkdruk die zijn oorzaak vindt in een te grote flexibiliteit en het onvermogen om invloed te hebben op de stresserende omgeving.

Burn-out heeft 3 kenmerken:

  • Werkdruk door te veel inspanning in combinatie met een tekort aan herstel.
  • Persoonlijkheidskenmerken: overdreven plichtsbewust, perfectionistisch en schuldgevoelens.
  • Organisatorische kenmerken: moeilijk kunnen prioriteiten stellen, gebrek aan appreciatie.


Wie is gevoelig aan burn-out?

Het is vooral typisch bij ondersteunende beroepen: verpleegkundigen, artsen, pedagogisch personeel, ondersteunende medewerkers, management assistents, sociale assistenten.

Personen die het gevoel hebben gekneld te zitten tussen de organisatorische belasting van hun werk en hun dwang om alles zo goed mogelijk uit te voeren. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan de omgeving. Burn-out is altijd werkgerelateerd en is het resultaat van langdurige opeenstapeling van stressoren en frustaties.

Gevolgen van burn-out.

Herkenbare waarschuwingssignalen zijn: concentratiestoornissen, besluiteloosheid, lusteloosheid, een gevoel van somberheid, slaapproblemen, oververmoeidheid, gespannenheid en huilbuien.

Hierop volgen gedragsveranderingen: toenemende onzekerheid, verminderde zelfwaardering, steeds meer inspanning leveren voor minder resultaat, cynisme, neiging om sociaal contact te verbreken en angstaanvallen.

Aanpak van burn-out.

De eerste stap is de (h)erkenning van het probleem. Burn-out cliënten hebben snel de neiging om de gehele situatie te willen negeren en naarstig verder te doen. In de aanpak zijn volgende elementen van belang:

  • Opbouwen van het sociaal steunend netwerk: communicatie naar partner, vrienden en kennissen.
  • Aanpakken van de disfunctionele gedachten: welke gedachten hebben er toe bijgedragen in het ontstaan van burn-out?
  • Inventariseren van de risicofactoren: werkdruk en werkbelasting evalueren.
  • Verandering van gedragingen: prioriteiten leren leggen, openstaan voor verandering, reflecteren op wat ze echt willen.
  • Innerlijke rust door middel van relaxatietechnieken en tijd voor zichzelf.
  • Activeren en hernemen van de beroepsactiviteit.


Iedere behandeling is individueel en afgestemd op de persoonlijke problematiek van de patiënt. Indien door een arts voorgeschreven is een mogelijke tussenkomst van het ziekenfonds voorzien.

Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer 089/35 55 95 of je stuurt ons een bericht via het contactformulier of je komt even langs in onze praktijk.