Dramatherapie, ook voor jou?

Creatieve therapie (muziek-, dans- en beweging, beeldende, - en dramatherapie) is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. 

Bij Cereon wordt er dramatherapie aangeboden. Deze therapie werkt met verschillende theater– en expressie elementen die worden aangereikt door de dramatherapeut. 
Het Griekse woord ’drama’ betekent handelen. Hierop ligt ook de focus in deze therapie. Doordat de cliënt spelenderwijze leert handelen en ervaren geeft deze therapie een enorm houvast om in het dagelijkse leven deze nieuwe vaardigheden te kunnen vasthouden en veranderingen te kunnen aanbrengen. 

Dramatherapie werkt sterk ervaringsgericht!

De elementen van het spel worden door de therapeut methodisch zo toegepast, dat deze als veilig worden ervaren. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën.
De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag. 
De dramatherapeut lost geen problemen voor jou op, maar helpt je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Zo kunnen je klachten verdwijnen, verminderen of je leert er beter mee om te gaan.
Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychodrama, psychotherapie en orthopedagogiek.

Hoe begin je eraan?

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode waarin wordt gekeken op welke manier jouw klacht binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. 
Het vooraf vaststellen van concrete doelen kunnen je helpen om richting te geven aan je therapieproces. Behandeldoelen kunnen zijn: beter functioneren op het gebied van zelfvertrouwen, communicatie, sociale interactie, inlevingsvermogen, zelfbeeld, zelfpresentatie.

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van de problematiek, van jouw wensen en mogelijkheden.
Meestal kom je één keer per week of eens in de twee weken voor een sessie. 
De therapeut bespreekt tijdens het intakegesprek de vermoedelijke duur en de doelstelling van de therapie.
 
Voor deze therapie kan je terecht bij Barbara Beuls. (Bachelor of Arts Therapie, Zuyd Hogeschool, Heerlen)
 

- individuele dramatherapie omtrent persoonlijke vragen rond:
 • depressie
 • angsten
 • burn-out
 • negatief zelfbeeld
 • zelfvertrouwen
 • verstoorde ontwikkeling
 • relationele problemen
 • dwangmatig
 • moeite met grenzen
 • moeite met voelen
 • moeite met verwoorden
 • verliesverwerking
 • eetstoornissen
 • trauma
groepstrainingen voor kinderen en jongeren omtrent:
 • zelfvertrouwen
 • assertiviteit
 
De prijs voor een individueel consult is €40. (duurtijd 50 minuten)